Protea Development Sp. z o.o.

Spółka PBO Anioła S.A. posiada 610 udziałów w spółce Protea Development Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 30 500 zł, co stanowi 51% kapitału zakładowego i 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Informacje o Spółce znajdują się na stronie internetowej: http://www.proteadevelopment.pl/