INFORMACJE FINANSOWE

skonsolidowane dane finansowe
(w tys. zł)
styczeń – marzec 2013 styczeń – czerwiec 2013 lipiec - wrzesień 2013 narastająco od początku roku 2013
przychody 15.758  39.987 27.636  67.623
EBITDA -2.650 -7   256  249
zysk operacyjny -2.946  -530  -26  -556
zysk netto -4.232  -1.676  -892  -2.568
rentowność działalności operacyjnej -18,70%  -1,33%  -0,09%  -0,82%
rentowność netto -26,86%  -4,19%  -3,23%  -3,80%
skonsolidowane dane finansowe
(w tys. zł)
styczeń – marzec 2012 styczeń – czerwiec 2012 lipiec - wrzesień 2012 narastająco od początku roku 2012
przychody 5.597  21.357 26.321  47.678
EBITDA -1.770 -746  873  129
zysk operacyjny -2.107  -1.422  683  -737
zysk netto -2.513  -2.926  -1.496  -4.420
rentowność działalności operacyjnej -37,65%  -6,66%  2,59%  -1,55%
rentowność netto -44,90%  -13,70%  -5,68%  -9,27%
skonsolidowane dane finansowe
(w tys. zł)
2010 2011 2012
przychody 74.205  90.545 87.950 
EBITDA 9.179 18.688  8.859
zysk operacyjny 8.218  17.269  7.687
zysk netto 5.510  9.255  2.439
rentowność działalności operacyjnej 11,07%  19,07%  8,74%
rentowność netto 7,43%  10,22%  2,77%