PROJEKTOWANIE

Działająca od 2003 roku, zatrudniająca doświadczonych architektów, pracownia projektowa wykonuje zlecenia własne Spółki PBO Anioła oraz zamówienia podmiotów zewnętrznych. Wyodrębniona ze struktur Spółki, od lutego 2008 roku funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą PBO Projekt Sp. z o.o.

Zakres proponowanych prac obejmuje:

  • opracowanie koncepcji architektonicznej,
  • wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
  • uzbrojenie terenu i aranżacja otoczenia,
  • nadzory autorskie.