OFERTA PUBLICZNA AKCJI

Przedmiotem oferty publicznej było 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C w podziale na dwie transze: Transzę Instytucjonalną obejmującą 0,9 mln sztuk akcji oraz Transzę Detaliczną, w ramach której oferowanych było 0,5 mln papierów wartościowych. Emitent mógł dokonać przesunięć akcji pomiędzy transzami wyłącznie w przypadku, gdy w jednej z transz wystąpiłaby nadsubskrypcja, zaś w drugiej nie wszystkie akcje oferowane zostałyby właściwie subskrybowane i opłacone. Minimalna liczba akcji objętych zapisem w Transzy Detalicznej to 10 sztuk.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona przez Zarząd Emitenta na kwotę 11,50 zł, na podstawie rekomendacji Oferującego, przy uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu.

Zapisy na akcje w ramach oferty publicznej były przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. oraz w placówkach Domu Maklerskiego ING Securities, Domu Maklerskiego BOŚ, Domu Maklerskiego UniCredit CAiB Poland, Domu Maklerskiego KBC Securities, Domu Maklerskiego Noble Securities, Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego IDM, Domu Maklerskiego Banku DnB Nord Poland, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego Millennium. Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na akcje dostępne są w opublikowanym prospekcie emisyjnym.

Wprowadzenie PDA do obrotu nastąpiło 18 maja 2011r.


INFORMACJE PODSTAWOWE
NAZWAPBO ANIOŁA S.A.
NAZWA SKRÓCONAPBOANIOLA
RYNEK NOTOWAŃ-
PRZYNALEŻNOŚC DO SEKTORA BRANŻOWEGO-
SEGMENT DO KTÓREGO SPÓŁKA ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA-
INDEKSY, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ AKCJE SPÓŁKI-
DATA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI-
ADRESul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
TELEFON(061) 657 65 50
FAX(061) 657 65 51
EMAILINWESTOR@PBOANIOLA.PL
PREZESWALDEMAR ANIOŁA