Ogłoszenie o sprzedaży kaucji gwarancyjnych

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim przy ul. Wrzesińskiej 70, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316682, zaprasza do składania ofert na nabycie kaucji gwarancyjnych wynikających z wykonanych umów o roboty budowlane przysługujące upadłemu od:

Domu Handlowego Protea sp. z o.o. w wysokości:

1) 200.000 zł – inwestycja w Gdańsku – data uwolnienia kaucji: 10.12.2017 r.

2) 200.000 zł – inwestycja w Skórzewie– data uwolnienia kaucji: 18.10.2018 r.

Protea Development sp z o.o. w wysokości:

3) 285 500 zł – inwestycja w Sulechowie – data uwolnienia kaucji: 07.12.2015 r.

4) 200 000 zł – inwestycja w Pabianicach – data uwolnienia kaucji: 18.07.2016 r.

5) 200 000 zł – inwestycja w Będzinie – data uwolnienia kaucji: 08.02.2012 r.

6) 200 000 zł – inwestycja w Lęborku – data uwolnienia kaucji: 18.07.2012 r.

Berlin Group Development sp. z o.o. w wysokości:

7) 11 807, 65 zł – inwestycja w Szamotułach – data uwolnienia kaucji: 30.03.2011 r.

8) 140 807,20 zł – inwestycja w Kórniku – data uwolnienia kaucji: 24.04.2014 r.

9)  172 000 zł – inwestycja w Turku – data uwolnienia kaucji: 15.12.2013 r.

10)  12 710,45 zł – inwestycja w Poznaniu (ul. Bułgarska) – data uwolnienia kaucji: 22.08.2013 r.

11)  231 324,99 zł – inwestycja w Kościanie – data uwolnienia kaucji: 20.06.2012 r.

12)  233 882,64 zł – inwestycja w Szczecinku – data uwolnienia kaucji: 04.09.2012 r.

13)  198 525 zł – inwestycja w Rawiczu – data uwolnienia kaucji: 06.06.2013 r.

Pisemną ofertę zakupu zawierającą proponowaną cenę za daną kaucję prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres:

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Leszczyńska 38 a, 60 – 115 Poznań  lub złożyć w sekretariacie Kancelarii.

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie. Warunki sprzedaży kaucji gwarancyjnych dostępne są na stronach internetowych www.walkowiak.poznan.pl oraz www.pboaniola.pl.

warunki sprzedaży