Oferta sprzedaży.

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie  Wlkp. sprzeda z wolnej ręki ruchomości upadłego. Szczegółowy wykaz przedmiotów do sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi dostępny jest na stronach: www.walkowiak.poznan.pl w zakładce „sprawy upadłościowe” oraz  www.pboaniola.pl.

Oferty z ceną zakupu należy składać drogą elektroniczną na adres kancelaria@walkowiak.poznan.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny oraz możliwość wycofania przedmiotu ze sprzedaży.”

sprzęt elektroniczny 25-11-2015