11/2015 Postanowienie Sądu z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyłączenia z masy upadłości akcji imiennych serii D.

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje, iż w dniu 20 października  2015 r. powziął informację z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, iż w postępowaniu upadłościowym PBO „ANIOŁA”  Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, wpisanego do KRS pod numerem KRS 0000316682 obejmującą likwidację majątku dłużnika, sygn. akt XI GUp 38/14 postanowieniem z dnia 09 września 2015 r.,  Sędzia  Komisarz wyłączył z masy upadłości  Unamare Company Limited z siedzibą w Nikozji  – 869.566 akcji imiennych serii D.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe