10/2015 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent) z siedzibą w Kostrzynie zawiadamia, iż dnia 17 września 2015 r. powziął informację  o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krakowskiego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.