8/2015 Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej z siedzibą w Kostrzynie /Emitent/ informuje, że postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmiany trybu upadłości Emitenta z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną jest prawomocne od dnia 14 maja 2015 roku.