3/2015 Daty przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Syndyk spółki PBO ANIOŁA  S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

1. Raport roczny za rok 2014 – 22 marca 2015 r.

2. Raport za pierwszy kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.     

3. Raport za pierwsze półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r. 

4. Raport okresowy za trzeci kwartał 2015 r. – 15 listopada 2015 r.   

 Emitent informuje, iż nie będzie publikować raportu okresowego za drugi kwartał 2015 roku, zgodnie z regulacją §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;