47/2014 Informacja o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. powziął informację o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. 

Emitent nie zgadza się  zarówno z opisem działalności PBO Anioła S.A. w upadłości układowej jak i z oceną Nadzorcy Sądowego co do zasadności wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, a także kwestionuje szereg okoliczności powoływanych przez Nadzorcę Sądowego.

Zarząd Emitenta przygotowuje odpowiedź na przedmiotowy wniosek.  Z uwag na obszerność materiału w tym zakresie  przedmiotowe pismo zostanie złożone do dnia 24 listopada 2014 r.