Sprawy pracownicze.

Wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu 

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej, informuje, iż dnia  7 sierpnia 2014 roku został złożony  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wniosek o wypłatę niezaspokojonych roszczeń  pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy.