Elektrownia biogazowa w Koninie

Nazwa: Elektrownia biogazowa o mocy 2,1 MW

Lokalizacja: Konin, obręb Maliniec

Termin realizacji: 10.2013 - 08.2014

Zakres prac:
- Budynek Techniczny z zapleczem socjalnym i halą przyjęcia substratu – pow. zabudowy 347,56 m2,
- Zbiorniki fermentacyjne – 2szt.V=4.000 m3 każdy,
- Zbiornik odstojnikowy – 1szt. V=4.000 m3,
- Zbiorniki buforowe – 2szt. V=200 m3 każdy,
- Laguny – pow. zab. 5.654 m2,
- Trafostacja,
- dostawa i montaż urządzeń, armatury oraz sieci technologicznych,
- sieci wod-kan.,
- sieci energetyczne i oświetlenie terenu,
- plac składowania substratu 102 m2,
- drogi wewnętrzne z kostki betonowej i nawierzchnie żwirowe – ok. 5.000 m2,
- ukształtowanie terenu i zieleni,
- ogrodzenie terenu.