Obiekt handlowy w Kaliszu

Nazwa: Obiekt handlowy Biedronka

Lokalizacja: ul. Babina, Kalisz

Powierzchnia użytkowa: 1 525 m2

Kubatura: 4 574 m3

Termin realizacji: 07.2013 – 02.2014

Zakres prac: Wybudowanie obiektu w systemie “pod klucz” wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażeniem technicznym, pracami związanymi z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego, robotami ziemnymi, rozbiórkami, wybudowanie stosownych połączeń drogowych, wykończenie obiektu oraz uzyskanie ostatecznej, bezterminowej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kalisz1 Kalisz2 Kalisz3 Kalisz4 Kalisz5 Kalisz6