108/2012 Przesunięcie terminu opracowania i wdrożenia programu redukcji kosztów

W nawiązaniu do raportu 86/2012 z dnia 15 października 2012 r., Zarząd Emitenta informuje o przesunięciu terminu opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacji kosztów z dnia 31 grudnia 2012 r. na dzień 31 stycznia 2013 r. Powodem przesunięcia terminu jest konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w tym zakresie w spółkach Grupy Kapitałowej oraz przedstawienie planu do akceptacji Radzie Nadzorczej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej