Wniosek Spółki w działaniu POIG 8.2 zatwierdzony do dofinansowania

W lipcu br. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W październiku br. został zakończony proces oceny wniosków przez PARP, a wniosek Spółki znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 372.035,00 zł.
Głównym celem planowanego przez Spółkę projektu jest uruchomienie systemu B2B, umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Spółką a jej Partnerami biznesowymi. Automatyzacja przepływu informacji oraz dokumentacji związanej z realizacją transakcji przez Spółkę i Partnerów winna przełożyć się na zwiększenie skuteczności w takich kluczowych obszarach jak: zacieśnianie relacji z klientem, podnoszenie jakości oferowanych rozwiązań oraz zwiększanie sprawności działań operacyjnych . Automatyzacji procesów biznesowych realizowanych wspólnie z Partnerami winna również znaleźć odzwierciedlenie w korzyściach przychodowych i kosztowych dla Spółki.