58/2011 Realizacja umowy inwestycyjnej

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011, 54/2011 z dnia 28/10/2011 oraz 56/2011 z dnia 21/11/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. publikuje wycenę Protea Development Sp. z o.o. Zgodnie z opinią firmy 4 Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów Protea Development Sp. z o.o. zostało wycenione na 41,292 mln zł przy zastosowaniu metody mieszanej, szwajcarskiej. Tym samym spełniony został warunek zapisany w umowie inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. dotyczący podjęcia przez PBO Anioła S.A. inwestycji w Protea Development Sp. z o.o. w przypadku wyceny Protea Development Sp. z o.o. na kwotę co najmniej 30 mln zł.

Raport z wyceny wartości Protea Development Sp. z o.o. w załączeniu.

 Raport z wyceny wartości Protea Development Sp. z o.o.