RAPORTY BIEŻĄCE

51/2014 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

środa, 24 Grudzień, 2014

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  23   grudnia 2014 roku zawarł umowę sprzedaży warunkowej (more…)

50/2014 Postanowienie Sądu w sprawie odstąpienia od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego jako całości oraz o wyrażeniu zgody na zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

środa, 24 Grudzień, 2014

Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości  likwidacyjnej  informuje,  iż  w dniu  23   grudnia 2014 roku powziął informację  o wydaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o odstąpieniu  od sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego  jako  całości oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie przez Syndyka warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości dla której prowadzone są księgi wieczyste o nr PO1P/00152715/9, PO1P/00165231/6 i PO1P/00165230/9). Szczegóły postanowienia w załączniku. 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Pobierz PDFPostanowienie Sądu z dnia 16 12 2014 

 

48/2014 Postanowienie Sądu o zmianie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

poniedziałek, 24 Listopad, 2014

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. powziął informację o wydaniu w dniu 17 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań  – Stare Miasto w Poznaniu (more…)

49/2014 Informacje dotyczące postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta

wtorek, 2 Grudzień, 2014

Emitent  w nawiązaniu do raportu bieżącego  48/2014 z  dnia 24 listopada 2014 r., informuje,  iż postanowienie wydane w dniu 17 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. W  związku z tym w załączeniu Emitent przedstawia Postanowienie  wydane w sprawie o sygnaturze akt XI.GUp.38/14.

Szczegółowa podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Pobierz PDFPostanowienie Sądu z dnia 17.11.2014 r.

47/2014 Informacja o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.

piątek, 21 Listopad, 2014

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. powziął informację o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.  (more…)

46/2014 Informacja o wpłynięciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

czwartek, 16 Październik, 2014

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 15 października  2014 roku do spółki  wpłynęła oferta zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży (more…)

45/2014 Zmiana terminu opublikowania skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za rok 2014

czwartek, 28 Sierpień, 2014

Emitent informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.  (more…)

44/2014 Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

sobota, 16 Sierpień, 2014

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia  2014 roku spółka  złożyła oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości (more…)

42/2014 Sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

piątek, 1 Sierpień, 2014

Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 lipca 2014 r. zgłoszono sprzeciwy do protokołu do następujących uchwał: (more…)

41/2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

wtorek, 29 Lipiec, 2014

Zarząd Spółki PBO Anioła S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  dnia 28 lipca 2014r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby: (more…)