RAPORTY BIEŻĄCE

69/2013 Ustanowienie hipoteki

sobota, 28 Grudzień, 2013

Zarząd Emitenta w dniu 27 grudnia 2013 r. powziął informację o ustanowieniu, w dniu 17 grudnia 2013 r., przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, hipoteki łącznej na nieruchomościach będących własnością Protea Development S.A., (more…)

68/2013 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

sobota, 28 Grudzień, 2013

W dniu 27 grudnia 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 17 grudnia 2013 r. przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), z NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Kupujący), przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości (more…)

67/2013 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

sobota, 28 Grudzień, 2013

W dniu 27 grudnia 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 17 grudnia 2013 r. przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Kupujący), z osobami fizycznymi (Sprzedający), umowę sprzedaży prawa własności dwóch niezabudowanych nieruchomości (more…)

66/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

wtorek, 17 Grudzień, 2013

W dniu 16 grudnia 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 02 grudnia 2013 r. przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Dzierżawca), z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową “Winogrady” w Poznaniu (Wydzierżawiający) (more…)

65/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

wtorek, 17 Grudzień, 2013

64/2013 Program redukcji kosztów oraz działania Zarządu Emitenta w celu poprawy sytuacji i płynności finansowej Emitenta

czwartek, 12 Grudzień, 2013

63/2013 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta przez wierzyciela oraz złożenie wniosku o cofnięcie złożonego wcześniej wniosku o ogłoszenie upadłości

czwartek, 12 Grudzień, 2013

62/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

piątek, 22 Listopad, 2013

W dniu 22 listopada 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną – Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), w dniu 19 listopada 2013 r. r., z osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi), przedwstępnej umowy sprzedaży warunkowej prawa własności dwóch nieruchomości (more…)

61/2013 Rozwiązanie umowy przez spółkę zależną

piątek, 22 Listopad, 2013

W dniu 22 listopada 2013 r. Emitent powziął informację o rozwiązaniu, w dniu 19 listopada 2013 r., przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności dwóch nieruchomości (more…)

60/2013 Aneks do umowy kredytowej wieloproduktowej

wtorek, 19 Listopad, 2013

W dniu 19 listopada 2013 r. Emitent otrzymał podpisany przez ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 07 lipca 2010 r. (more…)