RAPORTY BIEŻĄCE

20/2012 Zawarcie znaczącej umowy

piątek, 10 Luty, 2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 lutego 2012 r. Spółka zawarła (jako Generalny Wykonawca), z podmiotem powiązanym – Domem Handlowym Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Zamawiającym), umowę o roboty budowlane (more…)

19/2012 Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

piątek, 10 Luty, 2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 lutego 2012 r. Spółka podpisała z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o świadczenie usług maklerskich (more…)

18/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

czwartek, 9 Luty, 2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 lutego 2012 r. roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru spółki audytorskiej ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. (more…)

17/2012 Przyjęcie programu skupu akcji

wtorek, 7 Luty, 2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu uchwalone przez Zarząd w dniu 7 lutego 2012 r. szczegółowe zasady realizacji programu skupu akcji własnych PBO „Anioła” S.A. (Program). (more…)

16/2012 Aneks do umowy kredytowej

wtorek, 31 Styczeń, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 30 stycznia 2012r. aneksu do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2010r. (Umowa Wieloproduktowa) z ING Bank Śląski S.A. (more…)

15/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

poniedziałek, 30 Styczeń, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2011. (more…)

14/2012 Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych

poniedziałek, 30 Styczeń, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał od Pani Urszuli Szczepańskiej, będącej osobą mającą dostęp do informacji poufnych (more…)

13/2012 Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych

poniedziałek, 30 Styczeń, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych (more…)

12/2012 Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez jednostkę zależną

piątek, 27 Styczeń, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 stycznia 2012r. Spółka powzięła informację o zawarciu w dniu 25 stycznia 2012r. warunkowej umowy zakupu trzech nieruchomości gruntowych przez Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. (Umowa). (more…)

11/2012 Realizacja umowy inwestycyjnej

środa, 25 Styczeń, 2012

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011, 54/2011 z dnia 28/10/2011, 56/2011 z dnia 21/11/2011, 58/2011 z dnia 20/12/2011 oraz 59/2011 z dnia 20/12/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. informuję, że został zrealizowany Etap III umowy inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. zawartej pomiędzy Unamare Company Limited (Wspólnik), Protea Development Sp. z o.o. (Spółka) oraz PBO Anioła S.A. (Inwestor). (more…)