RAPORTY BIEŻĄCE

108/2012 Przesunięcie terminu opracowania i wdrożenia programu redukcji kosztów

poniedziałek, 31 Grudzień, 2012

W nawiązaniu do raportu 86/2012 z dnia 15 października 2012 r., Zarząd Emitenta informuje o przesunięciu terminu opracowania i wdrożenia programu restrukturyzacji kosztów (more…)

107/2012 Zawarcie znaczącej umowy

piątek, 28 Grudzień, 2012

W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent (jako Generalny Wykonawca) podpisał umowę o wykonawstwo inwestycji z Domem Handlowym Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający). (more…)

106/2012 Zawarcie znaczącej umowy

piątek, 28 Grudzień, 2012

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 grudnia 2012 r. Spółka zawarła (jako Generalny Wykonawca), z Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako Zamawiającym), umowę o wykonawstwo inwestycji. (more…)

105/2012 Zawarcie znaczącej umowy

piątek, 28 Grudzień, 2012

W dniu 28 grudnia 2012 r. Emitent (jako Generalny Wykonawca) podpisał umowę o wykonawstwo inwestycji z Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający). (more…)

104/2012 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

wtorek, 11 Grudzień, 2012

W dniu 11 grudnia 2012 r. Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu w dniu 10 grudnia 2012 r. przez spółkę zależną – Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający), z NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Kupujący), umowy sprzedaży prawa własności działek gruntu (more…)

103/2012 Aneks do umowy kredytowej

poniedziałek, 10 Grudzień, 2012

Zarząd PBO Anioła S.A. w dniu 10 grudnia 2012 r. powziął informację o zawarciu (z datą 7 grudnia 2012 r.) aneksu do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2010r. (Umowa Wieloproduktowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. (more…)

102/2012 Aneks do umowy kredytowej

środa, 28 Listopad, 2012

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 28 listopada 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 7 lipca 2010 r. (more…)

101/2012 Aneks do umowy kredytowej

czwartek, 22 Listopad, 2012

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 22 listopada 2012 r. aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z dnia 7 lipca 2010 r. (more…)

100/2012 Zawiadomienia o znacznych pakietach

środa, 21 Listopad, 2012

W dniu 21 listopada 2012 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Unamare Co. Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, informujące że w związku z zarejestrowaniem zmiany wysokości kapitału zakładowego PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (Emitent) (more…)

99/2012 Tekst jednolity statutu

czwartek, 15 Listopad, 2012

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 listopada 2012 r. (more…)