RAPORTY BIEŻĄCE

62/2011 Sprzeciw zgłoszony do protokołu NWZA

piątek, 30 Grudzień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2011r. został zgłoszony przez pełnomocników czterech akcjonariuszy sprzeciw do protokołu, (more…)

61/2011 Przerwa w obradach NWZA

piątek, 30 Grudzień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 grudnia 2011r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. (more…)

60/2011 Zawarcie znaczącej umowy

piątek, 23 Grudzień, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 23 grudnia 2011r. Spółka zawarła umowę z firmą Cofora Polska Sp. z o.o. (more…)

59/2011 Realizacja umowy inwestycyjnej

wtorek, 20 Grudzień, 2011

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011, 54/2011 z dnia 28/10/2011, 56/2011 z dnia 21/11/2011 oraz 58/2011 z dnia 20/12/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. informuję, że został zrealizowany Etap I i Etap II umowy inwestycyjnej (more…)

58/2011 Realizacja umowy inwestycyjnej

wtorek, 20 Grudzień, 2011

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011, 54/2011 z dnia 28/10/2011 oraz 56/2011 z dnia 21/11/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. publikuje wycenę Protea Development Sp. z o.o. (more…)

57/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A.

piątek, 2 Grudzień, 2011

Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 4021 §1 KSH, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2011 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 70, z następującym porządkiem obrad: (more…)

56/2011 Aneks do umowy inwestycyjnej

poniedziałek, 21 Listopad, 2011

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011 oraz 54/2011 z dnia 28/10/2011, Zarząd PBO Anioła S.A. informuję, iż w dniu 21 listopada 2011r. powziął informację o podpisaniu w dniu 19 listopada 2011r. Aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej zawartej 3 października 2011r. (Umowa Inwestycyjna) (more…)

55/2011 Zawarcie znaczącej umowy

czwartek, 10 Listopad, 2011

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 09 listopada 2011r. Spółka powzięła informację o zawarciu umowy z firmą Lidl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (Zlecający), (more…)

54/2011 Aneks do umowy inwestycyjnej

piątek, 28 Październik, 2011

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 53/2011, z dnia 5 października 2011r., Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2011r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej zawartej 3 października 2011r. (Umowa Inwestycyjna) (more…)

53/2011 Zawarcie umowy inwestycyjnej

środa, 5 Październik, 2011

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 48/2011 Zarząd PBO Anioła S.A. informuję, iż w dniu 4 października 2011r. powziął informację o podpisaniu umowy inwestycyjnej, (more…)