RAPORTY OKRESOWE

Raport III kwartał 2015

Pobierz PDFJSF PBO ANIOŁA SA 3Q2015

Raport I półrocze 2015

Pobierz PDFJSF PBO ANIOŁA 2Q2015

Pobierz PDFSprawozdanie z działalności 2Q2015

Pobierz PDFWybrane dane finansowe śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 2015

Pobierz PDFStanowisko niezależnego biegłego rewidenta

Pobierz PDFOświadczenie Syndyka o podmiocie uprawnionym do badania SF

Pobierz PDFOświadczenie Syndyka o rzetelności sporządzenia SF

Raport I kwartał 2015

Pobierz PDFJSF PBO ANIOŁA 1Q2015

Raport roczny 2014

Pobierz PDFOświadczenie Syndyka o podmiocie uprawnionym do badania SF

Pobierz PDFOświadczenie Syndyka o rzetelności sporządzenia SF

Pobierz PDFPBO Anioła sprawozdanie jednostkowe 2014

Pobierz PDFWybrane jednostkowe dane finansowe 2014

Pobierz PDFRaport biegłego rewidenta 2014

 

Raport IV kwartał 2014

Pobierz PDF JSF PBO ANIOŁA 4Q2014

Raport III kwartał 2014

Pobierz PDFRaport III kwartał 2014

Raport I półrocze 2014

Pobierz PDF Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Pobierz PDF Sprawozdanie zarządu z działalności spółki

Pobierz PDF Oświadczenie zarządu dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego

Pobierz PDF Oświadczenie zarządu dotyczące wyboru biegłego

Pobierz PDF Stanowisko niezależnego biegłego

 Pobierz PDF Wybrane dane finansowe

Raport I kwartał 2014

Pobierz PDF Raport I kwartał 2014

Raport roczny 2013

Jednostkowe sprawozdanie roczne 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła - Sprawozdanie finansowe 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – List Zarządu 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – Stanowisko biegłego rewidenta 2013r.
Pobierz PDF PBO Anioła – Wybrane jednostkowe dane finansowe 2013r.

Skonsolidowane sprawozdanie roczne 2013r.
Pobierz PDF 
GK PBO Anioła – Sprawozdanie finansowe 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – Sprawozdanie Zarządu z działalności 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – List Zarządu 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – Stanowisko biegłego rewidenta 2013r.
Pobierz PDF GK PBO Anioła – Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2013r.

Terminarz publikacji raportów okresowych w 2013 roku

(more…)