INFORMACJE PRASOWE

Wniosek Spółki w działaniu POIG 8.2 zatwierdzony do dofinansowania

czwartek, 25 Październik, 2012

W lipcu br. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach II konkursu w roku 2012 dla Działania 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (more…)

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę CLM2 w Kostrzynie

czwartek, 18 Październik, 2012

W dniu 15 października 2012 r. Starosta Poznański wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (more…)