AKTUALNOŚCI

Umowa zawarta przez spółkę zależną

piątek, 25 Październik, 2013

Zarząd PBO Anioła S.A. w dniu 25 października 2013 r. powziął informację o zawarciu w dniu 18 października 2013 r. przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawca), z NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), umowy (more…)

Rozwiązanie umowy poręczenia

wtorek, 15 Październik, 2013

W dniu 15 października 2013 r. pomiędzy PBO Anioła SA, a Elektrownią Biogazową Cychry Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel) zostało zawarte porozumienie (more…)

Umowa zawarta przez spółkę zależną

piątek, 27 Wrzesień, 2013

Zarząd PBO Anioła SA w dniu 27 września 2013 r. powziął informację o zawarciu w dniu 24 września 2013 r., pomiędzy spółką zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawca) a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), umowy o wykonanie inwestycji budowlanej. (more…)

Umowa poręczenia

środa, 25 Wrzesień, 2013

W dniu 24 września 2013 r. pomiędzy PBO Anioła SA (Przyjmujący poręczenie), a Elektrownią Biogazową Cychry Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel), zawarta została umowa poręczenia (more…)

Zawarcie znaczącej umowy

środa, 25 Wrzesień, 2013

W dniu 24 września 2013 r. zawarta została umowa z r.e. Bioenergia Projekty Sp. z o.o. (more…)

Umowa generalnego wykonawstwa

środa, 25 Wrzesień, 2013

W dniu 24 września 2013 r. zawarta została umowa o wykonawstwo inwestycji z Elektrownią Biogazową Cychry Sp. z o.o. (more…)

Umowa generalnego wykonawstwa

środa, 18 Wrzesień, 2013

W dniu 18 września 2013 r. spółka PBO Anioła S.A. (jako Generalny Wykonawca) zawarła umowę o wykonawstwo inwestycji z Aldi Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Inwestor). (more…)

Wybór biegłego rewidenta

piątek, 23 Sierpień, 2013

W dniu 23 sierpnia 2013 r. dokonano wyboru spółki audytorskiej ECA Seredyński i Wspólnicy spółka komandytowa,  jako biegłego rewidenta (more…)

Umowa zawarta przez spółkę zależną

piątek, 2 Sierpień, 2013

Zarząd PBO Anioła S.A. w dniu 2 sierpnia 2013 r. powziął informację o zawarciu w dniu 31 lipca 2013 r., pomiędzy spółką zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawca) a Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), umowy o wykonanie inwestycji budowlanej. (more…)

Umowa zawarta przez spółkę zależną

sobota, 13 Lipiec, 2013

W dniu 12 lipca 2013 r. Zarząd PBO Anioła S.A. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną – Protea Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (jako Kupujący), z C.L.A. – INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Sprzedającym), przedwstępnej umowy sprzedaży (more…)